?Architecture as Labour
[Galerie Jaroslava Fragnera]


Year: 2023
Location: GJF, Prague (CZ)
Type: #architecture #installation  #exhibition 

        

An exhibition design in collaboration with Karolína Munková at the GJF.


Architektura jako práce Architecture as labour
Galerie Jaroslava Fragnera, Betlémské náměstí 5a
výstava 16. 6. 2023–31. 8. 2023 exhibition 16 June –31 August 2023
otevřeno st–ne 14:00–19:00 opening on 15 June 2023 at 19:00
vstup zdarma free entry


Jak to jde u vás v práci?

O tom, že je architektura normální zaměstnání, se v posledních měsících mluví stále častěji. Pracující v architektuře často prezentují agendu architektury jako „hledání řešení současných problémů“. Pokud se od nich očekává, že budou pracovat eticky, je nutné mluvit o pracovních podmínkách a toxické kultuře v architektonické profesi. I proto jako první naší výstavu uvádíme dlouhodobý projekt „Drazí architekti…“ kurátorky Karolíny Pláškové.

Výstava potrvá celé léto a budou ji doprovázet vedlejší akce, které budeme postupně představovat. Galerie bude otevřena středa až neděle 14:00 - 19:00. Pokud je něco, čím bychom vám mohli vyjít vstříc pro snadnější přístup, neváhejte se nám ozvat.

How's it going at your job?

The fact that architecture is a normal job has been talked about more and more in recent months. Those working in architecture often present the agenda of architecture as "finding solutions to contemporary problems". If they are expected to work ethically, it is necessary to talk about the working conditions and toxic culture in the architectural profession. That is why we are presenting the long-term project "Dear Architects..." by curator Karolína Plášková as our first exhibition.

The exhibition will run throughout the summer and will be accompanied by side events that we will gradually introduce. The gallery will be open Wednesday through Sunday 2:00 - 7:00 pm. If there is anything we can do to accommodate you for easier access, please do not hesitate to get in touch.kurátorka výstavy: Karolína Plášková
architektura výstavy: Karolína Munková, Eva Truncová
grafický design: Bára Růžičková
konzultace: Jan Kristek
fotografie: Jan Stuchlík

Zřizovatelem Galerie Jaroslava Fragnera je České vysoké učení technické v Praze. Projekt vznikl ve spolupráci s Fakultou architektury VUT v Brně a s finanční podporu města Brna.
Pražská výstava a její doprovodný program se koná s finanční podporou Ministerstva kultury ČR, Hlavního města Prahy a Nadace české architektury. Výstavu podpořil art re use.
Mark