?AAF [Asociace Architektonických Fakult]
Formal Letter Design


Year: 2022
Location: Brno (CZ)
Type: #graphics #commission #unused


A graphic design commission.

    Asociace vzniká jako memorandum o spojení tří nejvlivnějších škol architektury – FA VUT, FA ČVUT a FUA TUL . Právě tyto tři fakulty tvoří největší podíl mladých architektů v českém prostředí. Rozhodly se sjednotit za účelem jednotného vystupování za účelem zajištění kvalitního vzdělávání architektů. Asociace bude vystupovat především prostřednictvím dopisů příslušným orgánů (Ministerstvo školství, Rada vysokých škol, Rada uměleckých výstupů, atd).

Mark